Kinder EHBO

Hoe verwijder je een knikker uit de neus, vuiltje uit het oog? Een buil op het hoofd; moet daar nu boter op of ijs? Hoe verwijder je een teek en hoe herken je er een? Maar ook reanimatie van kinderen en baby's met een AED wordt uitgebreid behandeld in de cursus.

Met de modernste technieken wordt de cursus kinder EHBO van Incase gegeven door goedgetrainde professionals. Voor 90% in combinatie met onze hoogwaardige e-learning.  

Onze cursus wordt door heel Nederland gegeven volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. U heeft de mogelijkheid het diploma te laten registreren bij het Oranje Kruis, Rode Kruis of Incase.

 De online modules van Incase zijn tabletvriendelijk!

Ipad incase logo

Onze basiscursus Kinder EHBO bestaat uit drie online modulen, gevolgd door een praktijkdeel.

De modulen zijn:

  • Basale reanimatie en het gebruik van de AED 
  • Theorie
  • Eerste hulp 
  • Kinder EHBO 2 menu
  • Levensreddend handelen 
  • Kinder EHBO 3 menu

Iedere module test de kennis met een online toets en sluit af met een simulatiegame. Hierin moet de cursist in telkens wisselende situaties optreden, waardoor de vaardigheden goed en intensief worden aangeleerd.

Voor meer informatie over deze specifieke cursus, open dit scherm.

Onderwerpen die in de klassikale en de e-learning cursus geleerd worden:


- Basisregels Kinder EHBO
- Verbanddoos Kinderopvang
- Kleine en grote ongevallen
- Kinderziekten
- Acute ziekteverschijnselen
- Baby- en Kinderreanimatie

 DIN-Oranje -Kruis -LogoNikta

De cursist kan na de cursus: 
-De vijf belangrijkste punten van het verlenen van eerste hulp toepassen; 

-Omschrijven hoe een kind bij een ongeval of plotseling optredende ziekte door zijn ouders of verzorgers het beste kan worden benaderd en gerustgesteld en hoe paniek kan worden voorkomen / bestreden; 

-Beoordelen of al dan niet met spoed professionele hulp moet worden ingeschakeld en deze op de juiste wijze (laten) alarmeren en zonodig assisteren en begeleiden; 

-Omschrijven hoe kindermishandeling kan worden herkend en hoe daarmee moet worden omgegaan; 

-Aangeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van kinderen te vergroten in en om het huis, op straat, in het kinderdagverblijf en op school.