Ontruimingsoefeningen

Goede ontruimingsoefeningen openen ogen.

Draagvlak creëren bij medewerkers is essentieel bij oefeningen.

En wel zodanig, dat de houding van iedereen erop ingesteld is om zo effectief en efficiënt mogelijk te oefenen met het meeste leerrendement. 

Door middel van de ogen en oren van onze begeleiders om en in de oefeningen krijgt u veel specifieke feedback. 

Wij starten graag een kort traject met u om de knelpunten aan het licht te brengen en te werken naar een ontruiming met kinderen en/of baby's.

Haal het maximale leerrendement uit de (jaarlijkse?) oefening!

Klik hier voor een jaarlijks oefenschema.

 

Vaak wordt onze instructeurs na afloop van de training gevraagd of het mogelijk is een ontruimingsoefening op de eigen locatie te houden.

Omdat het voor veel KDV's vaak kostbaar is om een ontruimingsoefening onder begeleiding op 1 locatie te houden, bieden wij dit graag in de volgende vorm aan.

Vier ontruimingen op locatie op één dag!

Duur van de ontruimingsoefening is 1,5 tot 2 uur.

Bestaande uit:

  • 1/2 uur voorbereiding op locatie (oefening uitzetten, contact met lokale brandweer en beveiligingsbedrijf)
  • 1/2 uur werkelijke oefening
  • 1/2 uur nabespreking met de BHV-ers
  • 1/2 uur opruimen

Bij de oefeningen maken wij gebruik van ensceneringsmiddelen zoals rookmachines, gaslucht, slachtoffers(pop) en een ervaren oefenleider die de oefening in overleg met u uitzet, begeleidt en evalueert. 

Na iedere oefening volgt een verslag voor de organisatie en locatie.

Onze voorkeur heeft een oefening mét de kinderen.

Een ontruimingsdag bestaat uit het ontruimen van vier kindercentra op 1 dag. Kosten hiervoor bedragen per locatie € 300,- exclusief de reiskosten.

De ontruimingsoefening is geen vervanging van de BHV herhaling, maar een aanvulling hierop.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u ons mailen.

Is jaarlijks oefenen genoeg?

Vanuit onze ervaring merken we dat veel scholen en kinderdagverblijven maar eens per jaar oefenen. Een kdv is echter 55 uur per week open, maar een pm-er maximaal 36 uur per week aanwezig. 

M.a.w. er zijn dus meer FTE's nodig om een week te vullen. 

Dagelijks wisselen de groepen met kinderen en pm-ers en ook in het primair onderwijs zijn veel deeltijdbanen waardoor medewerkers de jaarlijkse oefening soms missen (zeker als die ieder jaar op dezelfde dag wordt georganiseerd; b.v. op maandag)

Dit is een onderschat probleem.

Incase raadt dan ook aan om minimaal vijf keer per jaar te oefenen, telkens op een andere dag van de week, zodat alle medewerkers in elk geval eens per jaar kunnen zien of zij competent zijn.

BHV kinderopvang