Huisregels voor cursisten voor het bijwonen van de lessen.

Voor cursisten die enkel klassikale scholing volgen.

 

Incase heeft met opdrachtgevers huisregels voor cursisten opgesteld.

 

Wanneer je een praktijkbijeenkomst moet verzuimen: Neem contact op met je locatiemanager om een nieuwe datum te selecteren voor een volgende bijeenkomst. 

De afspraken:

 • Diploma's van Incase zijn twee jaar geldig, de frequaentie van herhaling verschilt per organisatie.
 • Je kunt aan je locatiemanager/contactpersoon je status opvragen in het planportal van Incase.
 • Komt de cursist meer dan 15 minuten te laat, dan kan de presentie niet worden afgetekend, met als gevolg dat de les opnieuw gevolgd moet worden. De les mag wel worden bijgewoond, mits dit geen hinder veroorzaakt. Afmelden i.v.m. verzuim kan uitsluitend via je locatiemanager.
 • Gemiste lessen moeten binnen een drie maanden ingehaald zijn. Dit geldt voor basis maar ook voor herhalingslessen.
 • Het maximum aantal cursisten tijdens een cursus is 16! Mochten er onverhoopt meer cursisten op een cursus verschijnen, worden deze geweigerd in de les. Als jou dit gebeurt, dan neem je in dit geval contact op met je locatiemanager. 
 • Bij het invullen van de presentielijst op de cursus graag alle gevraagde persoonsgegevens duidelijk leesbaar invullen zoals het op je legitimatiebewijs staat. 
 • Niet tekenen op de presentielijst of op de evaluatie betekent dat je afwezig bent.
 • Voor de lessen adviseren wij om makkelijk zittende (oude) kleding te dragen.
 • Je dient zelf lunch mee te nemen, tenzij anders is meegedeeld.
 • Het is verboden tijdens de lessen te eten en je telefoon te gebruiken.(Als je een medische indicatie hebt, kun je de locatiemanager dit vooraf aan de training aan ons laten mailen aan planning@incase.nl.) 
 • Kolven dient buiten de lestijden plaats te vinden.
 • Indien een cursist zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt wordt de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus verwijderd. Bij het niet opvolgen van (veiligheids-) instructies van de instructeur kan de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder restitutie van cursusgelden.
 • Incase behoudt zich het recht voor om cursisten die fysiek niet in staat zijn onderdelen van de training te volgen, te weigeren of niet competent te verklaren.
 • Cursussen van Incase gaan ook bij slecht weer door. Kijk op de twitterfeed rechtsonder op www.incase.nl als er bijzonder weer wordt verwacht.